Stichting Conincx Pop is

Marcel Koenen - voorzitter
Hans Fredrix - secretaris / penningmeester

Frans Reubsaet - bestuurslid

John van Mulken - bestuurslid

Doelstelling

Doelstelling, statuten juli 1986: het promoten van amateurpopmuziek

 

Doelstelling: Conincx Pop wil een tegenhanger zijn van de (te) vele festivals die er al zijn, die enkel groter willen groeien, populairder willen worden en dit afmeten aan de wet van de grote getallen: veel bezoekers, hoge entree prijzen, hoge prijzen voor drank en spijs. De commerciële en massa(le) evenementen zijn geboren.

 

We laten onze bezoekers  kennismaken en soms confronteren met (pop)muziek gebracht door veelal onbekende artiesten.


We kiezen niet voor ‘mainstream’: muziek die onze bezoekers al heel veel hebben gezien/gehoord en dus al kennen (bekend bij het grote publiek).


We willen de luis in de pels zijn tussen een smal en vaak ‘hetzelfde’ aanbod van muziek en artiesten. We kiezen dan ook voor onbekend talent die niet de mogelijkheid hebben/krijgen om hun kunsten te vertonen. Wij bieden ze een professioneel podium.

 

De artiesten die op Conincx Pop hun kunsten te gehore brengen zijn meestal artiesten die dit voor relatief lage gages doen, waardoor de doelstelling in de statuten van 1986 nog altijd overeind blijft!

Beleidsplan

Statuten juli 1986: “De stichting tracht het doel te bereiken door het houden van een  jaarlijks openluchtfestival en het houden van andere festiviteiten een en ander in de meest ruime zin des woords”

 

De Stichting Conincx Pop organiseert jaarlijks een gratis muziek festival aan de oever van de Maas in het Maasdorp Elsloo, gemeente Stein. Het festival wordt georganiseerd op basis van 100% vrijwilligheid door een bestuur van (momenteel) 5 bestuursleden, Het festival wordt in totaal met de medewerking van een 60-tal vrijwilligers/medewerkers vanuit het niets in drie dagen opgebouwd en in twee dagen weer afgebouwd.
De dag van het festival verrichten al deze medewerkers belangeloos de voorkomende werkzaamheden.
We spreken over een kleinschalig festival waarbij sprake is van één dag en één podium.

 

Ondanks de naam Conincx Pop dekt de naam ‘pop’ zeker niet de hele lading van het festival. ‘Pop’ is de afkorting van populaire muziek, waarbij er sprake is van muziek die bekend en geliefd is bij een groot publiek; een ‘brede algemene deler’, m.a.w. muziek wat veel mogelijk mensen mooi vinden en graag naar luisteren.   Wij hebben ons al doel gesteld om onze bezoekers te laten kennismaken en te confronteren met (pop)muziek gebracht door veelal onbekende artiesten in een breed aanbod van diverse muziekstijlen.

 

Het festival is gratis toegankelijk, begint al om 14.00 uur dus ook voor de kleintjes; gezinnen met de kinderen en gaat door tot 01.00 uur, dus ook voor degene die ’s avonds ‘op stap’ willen: voor elk wat wils. Gratis toegankelijk maakt het festival laagdrempelig en daardoor te bezoeken door iedereen die wil kennismaken met een popfestival.
Het podium met bijbehorend licht en geluid is van zeer professioneel niveau waarmee we ook vele bezoekers verrassen (wordt niet verwacht op een gratis festival). Ook de faciliteiten voor het publiek zijn zo optimaal mogelijk.
De infrastructuur/voorzieningen zijn van een hoog niveau waarbij er gelet is op gemak en veiligheid. Een officieel bevoegd beveiligingsbedrijf houdt zich bezig met ‘crowd-control’. Bij de toegangscontrole wordt gelet op de leeftijd (jonger en ouder dan 18) waar polsbandjes aan worden verstrekt (wel of geen alcohol). De beveiliging geeft elke bezoeker een prettig ontspannen gevoel op het festivalterrein.
De auto en fietsenstallingen zijn dicht bij het festivalterrein. Er zijn ruim voldoende toiletten, ook voor rolstoelgebruikers. Catering (drank en spijs) is ruimschoots aanwezig.

 

Ongedwongen gezelligheid staat voorop, inmiddels is het festival uitgegroeid tot een ‘jaarlijks treffen’ van vele bezoekers, een hoog reünie gehalte.
Ook al is het programma niet van ‘jullie vragen, wij draaien’ de bezoekers weten dit inmiddels en laten zich graag verrassen van wat er wel geprogrammeerd staat. Hun mond op mond reclame nodigt anderen weer uit om ook de eerste keer Conincx Pop te bezoeken, waarna ze ‘verkocht zijn’ en weer vaker zullen komen.
Er staan geen hekken (stage barriers) voor het podium; de afstand tussen artiest en bezoeker is klein. Conincx Pop is misschien wel het enige festival wat geen gebruikt maak van stage barriers. Laagdrempelig is een term die in vele opzichten toepasselijk is op Conincx Pop.

 

Een gratis professioneel en alternatief muziek festival, in de buiten lucht,  organiseren kost veel geld, dat behoeft geen verdere uitleg. Waar al dat geld vandaan komt vraagt wel enige toelichting.
Het geld wat nodig is voor de realisatie van elke editie zal elk jaar opnieuw bij elkaar gebracht moeten worden. De onderlegger is een sluitende begroting die vastgesteld wordt door het bestuur. Deze begroting is het leidend uitgangspunt voor het organiseren van het festival.
Het geld wordt op verschillende manieren  ‘binnen gehaald’:
• Sponsoren
• Donateurs
• Subsidies
• Omzet op de dag van het festival

 

Sponsoren
Elk jaar wordt het bedrijfsleven en middenstand te benadert om Conincx Pop financieel te ondersteunen. Hier wordt gewerkt met een ‘sponsormenu’ waarbij  er uit gegaan wordt van een tegenprestatie door de Stichting Conincx Pop voor het beschikbare geldbedrag.
Sponsoring ‘in natura’ (diensten/materiaal gratis ter beschikking stellen) is een groot deel van het totale sponsorbedrag.

 

Donateurs
De ‘Conincx Club’ en ‘De vrienden van Conincx Pop’ bestaat uit donateurs die Conincx Pop een warm hard toedragen en hiervoor een geldbedrag doneren; (minimaal) € 50,- voor de Conincx Club. Voor kleinere bedragen word je lid van ‘Vrienden van Conincx Pop’. Alle kleine beetjes helpen zo ook alle bijdragen van onze donateurs.

 

Subsidies
Naast een jaarlijkse subsidie van de gemeente Stein, kunnen we ook jaarlijks (onder voorwaarden) terugvallen op een garantiesubsidie van het Fonds Podium Kunsten. Is er incidenteel sprake van subsidies zoals van de Provincie Limburg en het  Prins Bernhard Cultuurfonds.

 

Omzet
Dit zijn alle inkomsten van de bonnen verkoop waar onze bezoekers de catering mee kunnen betalen.
Andere inkomsten zijn: merchandise, huur marktkraam, inkomsten toiletten.

 

Alle inkomsten worden ingezet om het festival mogelijk te maken. Gezien de risico’s die horen bij een gratis openlucht  festival zijn de kosten begroot die minimaal nodig zijn om het festival op een veilige en professionele manier te organiseren. Alle geld wordt hier dan ook voor ingezet om het festival elk jaar weer mogelijk te maken.
Elk jaar wat geld overhouden is noodzakelijk om een buffer op te bouwen om bij bijv. een tegenslag het jaar erna toch weer een volgende editie kunnen organiseren. Het feit dat we voor de 33ste editie staan mag toch wel als een bewijs genoemd worden dat we als bestuur een solide financiële basis hebben neergezet!

 

Alle ‘vermogen’ (als we dat al hebben) wordt gedeeltelijk ingezet voor de volgende editie, maar ook gedeeltelijk achter de hand gehouden voor het opvangen van tegenslag bijv. slecht weer.
Binnen het bestuur maken we een begroting die financieel verantwoord is en unaniem wordt vastgesteld. We nemen verantwoorde en ‘gezonde’ risico’s om het festival zo optimaal mogelijk ‘neer te zetten’.  Wat we als bestuur ten alle tijden willen voorkomen is onverantwoorde financiële risico’s nemen met daarbij de mogelijke consequentie van hoofdelijk aansprakelijkheid (bij wanbeleid).
Het is een 'uit de hand gelopen hobby’, maar dat mag niet betekenen dat deze hobby inbreuk doet op ieders bestuurslid financiele privé situatie.

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen daarvoor geen vergoeding. Declarabele onkosten zijn nihil.
Alle vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Een aantal verenigingen ontvangen een donatie in hun verenigingskas voor de inzet van een aantal van hun leden als vrijwilliger tijdens Conincx Pop.
Stichting Conincx Pop heeft géén personeel in dienst die loon ontvangen.

Financiële verantwoording

 

Balans ANBI 2016 + Toelichting balans 2016

Uitgeoefende activiteit

Conincx Pop 2017………………….!!

 

Tja, wat moeten we nog zeggen, voor de vierde maal op rij weer slecht weer, opnieuw regen vanaf het begin tot ongeveer 20:00 uur. Dat betekent opnieuw te weinig bezoekers om een productie als Conincx Pop uit de rode cijfers te houden. We stoppen er veel geld in om weliswaar een kleinschalig, maar wel professioneel, enigszins alternatief festival op te zetten. Dat kost geld…………geen probleem, maar naast de sponsoring/donaties hebben we bezoekers nodig om die omzet maken waarmee we, samen met die sponsoring/donaties alles kunnen betalen. Met slecht weer krijg je te weinig bezoekers om de  broodnodige omzet te behalen. Neemt niet weg dat we genoten hebben van al die ‘die-hards’ die wel zijn gekomen en enorm hun best hebben gedaan om Conincx Pop te steunen; chapeau!
Wij gaan opnieuw tellen en waarvoor Conincx Pop staat kun je hieronder ruimschoots lezen; we laten graag  anderen hierover spreken……….


ZEF Redactie
Door Jeroen Voncken.

 

Conincx Pop 2017: Jan zag dat het goed was

Conincx Pop en de weergoden, zullen ze ooit nog vriendjes worden? Ook dit jaar lieten de weergoden Conincx Pop weer flink in de steek. Regen, regen en nog eens regen waren de voorspellingen voor afgelopen zaterdag. Tien liter per vierkante meter werd er zelfs gezegd. Gelukkig kwam deze laatste voorspelling niet uit en viel de meeste regen vroeg in de morgen. Wel was het nat bij aanvang van deze 35ste Conincx Pop. Tot een uur of half acht motregende het vrijwel voortdurend. Gelukkig werd het daarna helemaal droog en liet zelfs het zonnetje zich nog even zien.
Al die regen heeft tot gevolg dat de twee openingsbands van vandaag het moeten doen met een matige publieke belangstelling. De mensen die er wel al zijn, zien twee veelbelovende jonge bands die in samenwerking met Oefenruimte Stein ieder twintig minuten hun kunsten mogen vertonen op de planken van Conincx Pop. Aangekondigd door de man met de grootste garderobe van onze zuidelijke provincie Sjon ‘King Mobe’ Mobers mag The Floodlight vandaag aftrappen. En dat doet de band verdienstelijk. Earcatchers zijn zangeres Celine van Veldhoven die bewijst al een hele volwassen stem te hebben voor haar leeftijd en gitarist Jerom Slowikowski die de snaren van zijn gitaar aardig weet te geselen. Two and A Half Pennies begint daarna met ‘Misirlou’ van Dick Dale. Voor de mensen die Pulp Fiction hebben gezien een dik aha-momentje. Wat volgt is een afwisselende set waarin de vier heren proberen zoveel mogelijk muzieksoorten de revue te laten passeren. En dat lukt de band heel erg aardig! We zijn dan ook vol lof over dit initiatief van Conincx Pop en Oefenruimte Stein.

Na twee fijne lokale bands gaat de programmering daarna voor het eerst de grens over. Die met België welteverstaan. En dat gebeurt gelijk met enige power, want BRUTUS mag ons op een lekker potje onvervalste rock ‘n’ roll komen trakteren. Absolute blikvanger van de band is zangeres en drumster Stefanie Mannaerts. En hoewel ze af en toe behoorlijk uit de maat mept, is het toch genieten van de drive die ze de nummers meegeeft. Ook haar stem die steeds net niet overslaat, laat horen dat de band er vol voor gaat. En na een welgemeend ‘dankjewel’ voor iedereen die de regen trotseert, sluit de band af met het wervelende ‘All Along’ en ‘We will stay where we belong’.

De Amsterdam Faya Allstars hebben daarna wat meer moeite om te overtuigen. Hun mix van ska, jazz, latin, reggae, surf en rock vraagt eigenlijk ook om een zonnige festivalweide en geen druilerig nat veld vol met verregende muziekliefhebbers. Toch doet de band het meer dan aardig en weet men bij menig festivalbezoeker een glimlach op het gezicht te toveren.

Het toveren gaat Navarone ook heel goed af. Wat een band en wat een zanger! Ik hoop dat Jan Smeets, die Birth of Joy kwam bekijken, deze Nijmegenaren ook nog heeft kunnen meepikken, want Navarone behoort gewoon tot de top van de Nederlandse rockbands en zou een festivalweide als die van Pinkpop makkelijk aankunnen. Zanger Merijn van Haren heeft een dijk van een stem (Nederlandse Chris Cornell) en een geweldige podiumuitstraling. Daarnaast grossiert de band ook nog eens in aanstekelijke rocknummers. Nummers als ‘Showtime’, ‘Chrome’, ‘Snake’ en ‘Step by Step’ krijgen de handjes wel op elkaar hier in Elsloo en als dan bij de stuiterende afsluiter ‘Lonely Nights’ ook nog eens de beentjes van de vloer gaan, mogen we spreken van een van de hoogtepunten van de dag.

Maiorano & The Black Tales mogen daarna het plankier van het Conincx Pop-podium betreden. Dit doet het uit Duitsland afkomstige zevenkoppige gezelschap met een (h)eerlijke mix van soul, blues en rock ‘n’ roll. Gelukkig worden de Tales niet zo Black gegeten als ze worden opgediend en laat het zonnetje zich tijdens dit optreden voor het eerst voorzichtig zien.

Afstuderen met een tien aan het Amsterdamse conservatorium. Ga er maar aan staan! Drummer Bob Hogenelst van Birth of Joy deed het. Het is dan ook genieten om hem hier aan het werk te zien. Maar ook de rest van de band laat zich niet onbetuigd. Birth of Joy is dan ook een heerlijk psychedelisch groovend rockmonster. En daar lust men hier wel pap van. En Jan Smeets? Jan zag dat het goed was.

‘We came here for you!’, laat zangeres Lisa Kekaula van The Bellrays ons weten. Nou Lisa, er waren ook een hele hoop mensen speciaal naar Conincx Pop gekomen voor jullie. En nee, die zijn niet teleurgesteld naar huis gegaan, want The Bellrays kwamen, zagen en overwonnen. Wat een energie laten Lisa en haar drie begeleiders los op het veld van Conincx Pop. Vurige gitaarriffs, pompende baslijnen, een drummer die het liefst door de vellen van zijn drumstel heen wil meppen en die geweldige rauwe soulrockstem. Zelfs aan de overkant van de Maas trilde het servies uit de porseleinkast.

Dancing the night away: het is al jaren een vast devies op Conincx Pop. En ook vanavond wordt Conincx Pop weer afgesloten door een band die weet hoe je de mensen aan het dansen krijgt. Daniel Puente Encina & Band kunnen er namelijk wel wat van. De Boogaloo-blues, Latin soul, Son Cubano en Latijns-Amerikaanse ritmes van Puente en zijn muzikanten laten zelfs de meest stijve hark bewegen alsof hij Elvis Presley is. En hoewel de boodschap van de muziek vaak ernstiger en serieuzer is dan je op basis van de vrolijke klanken mag doen vermoeden, doet de band iedereen vergeten dat de dag zo regenachtig en grauw begon.

 

Gezien-Gehoord.nl

 

Door Harm Lutke.

 

35e Conincx Pop heeft helaas de weergoden tegen.

Conincx Pop houdt al 35 jaar het hoofd boven water aan de oever van de Maas. Een knappe prestatie want de levensverwachting van nieuwe en andere festivals is niet bijzonder hoog. Festivals komen en gaan, maar Conincx Pop blijft blijkbaar bestaan! In het verleden (en ook nu) heeft het voortbestaan aan een zijden draadje gehangen van dit nog altijd gratis familie festival en dient de strijdvaardigheid van de organisatie – die louter uit vrijwilligers bestaat - diep respect!

Ondanks de enorme concurrentie in het festival/evenementen landschap kan de organisatie rekenen op een hondstrouw publiek. Hun (succes) formule is simpel: Niet groter willen worden als je daarvoor de mogelijkheden niet hebt! Verder doen een sympathieke consumptieprijs en een eigenzinnige, maar zelden teleurstellende programmering de rest. Daarbij tonen ze het lef om niet de bands te programmeren die op dit moment populair zijn en die je dit seizoen op tal van andere festivals sowieso tegenkomt.
Voor het jubileum maakte men een uitzondering en kwam men met een ijzersterke line-up voor de dag.
Eén ding heeft men niet onder controle en dat is het weer. Het had de hele nacht geregend en ook overdag miezelde het. Daardoor kreeg mijn vertrouwen in weerprofeten een gevoelige knak, want het zou ‘s middags droog zijn. Nu blijkt middag een groot begrip te zijn maar uiteindelijk krijgen ze rond 18.00 gelijk. Dat is jammer voor The Floodlight en Two & A Half Pennies.
Beide Limburgse bands mochten deze editie openen met een setje van elk 20 minuten, doen dat ook geestdriftig, maar stonden door het druilerige weer wel alleen voor diehard festivalgangers en familie te spelen. Het Belgische Brutus kreeg 50 minuten ter beschikking en trok iets meer publiek. Dat kon genieten van een flinke bak brute, maar verantwoorde herrie, waarbij vooral zangeres/drumster Stefanie Mannaerts alle aandacht opeiste. Echt droog wordt het nog niet en vooral vlak voor het podium wil nog wel eens een stortbad water naar beneden komen als de wind het dak-zeil optilt.
Van een heel andere orde is de muziek van de Amsterdam Faya Allstars dat verwoede pogingen doet om het publiek aan het dansen te krijgen. Op een doorweekte en glibberige 'dansvloer' wil dat niet echt lukken en als de band na enkele uptempo nummers het tempo verliest en op reggae over gaat, is het enige dat nog spettert het geplons van de kinderen in de waterplassen. Met Navarone klaart het weer een beetje op en wordt het gestaag drukker op het drassige terrein.
Bij Navarone denk je automatisch aan de beroemde film over de bulderende kanonnen. Ook de band is niet vies van een hard geluid en weet het publiek te raken met een salvo van solo's die de gitaristen afvuren. Dé verrassing voor velen is toch wel Maiorano & The Black Tales. De muziek van dit Duitse septet bestaat uit een aanstekelijke hutspot van allerlei stijlen dat het publiek niet onberoerd laat. Bij deze band gaat eindelijk – dit mag ik wel met hoofdletters schrijven –, EINDELIJK de zon schijnen en zie daar: Het veld stroomt vol. Dit is Conincx Pop zoals het bedoeld is, een feest voor jong en oud! Terwijl de ouders van de muziek genieten werken de jongsten aan hun creatieve ontwikkeling en is men getuige van de geboorte van modder gravitti.
Birth Of Joy doet wat men van hen verwacht. Het trio dat ook al op Pinkpop en Lowlands indruk maakte komt net terug uit Zwitserland. Hun op bluesrock gestoelde psychedelische rock doet het vooral in het buitenland goed en net zoals Navarone stonden zij ook al eens op het vermaarde Sziget Festival (Hongarije). De harde, energieke show van het Nederlandse trio slaat goed aan en het wordt al snel duidelijk waarom zij zo populair in het buitenland zijn.
Met The Bellrays heeft men een andere topper in huis gehaald. Hun muziek is moeilijk te beschrijven. Het lijkt op rock, soul en punk, zonder dat je hen in een van deze hokjes kunt stoppen. Maar oh, wat klinkt dit goed! De goede sfeer die bij Maiorano & The Black Tales in gezet werd beleefd bij het viertal uit Californië een climax. Daar kan de als afsluiter geprogrammeerde Daniel Puente Encina & Band niks aan veranderen. De uit Chili verbannen gitarist/zanger/componist heeft een internationaal gezelschap om zich heen verzameld en laat Latijns-Amerikaanse ritmes op het publiek los. Normaal gesproken is dit een klapper op ieder festival, doch vanavond beginnen de eerste natte uren van het festival hun tol te eisen en de klamme kleding wordt irritant. Daarom verlaat een gedeelte van het publiek vroegtijdig het terrein en eindigde deze dag niet zoals men gehoopt had. Jammer dat het weer aanvankelijk niet mee zat, anders was deze 35e editie met zijn ijzersterke line-up misschien wel één van de succesvolste geweest.
Hopelijk pakt het volgend jaar beter uit!

 

Camiel Music

 

Conincx Pop 2017: Een muzikaal genot.

De 35ste editie van Conincx Pop was een natte. Waar het de afgelopen tijd alleen maar goed weer is geweest bleken de weergoden Conincx Pop afgelopen zaterdag (1 juli red.) wederom niet gunstig gezind. Het zit maar niet mee. Tóch is het een prachtige locatie, aan de oever van de Maas in Elsloo! Hij lag er wel weer wat modderig bij maar uiteindelijk gaat het om de muziek. De diehard bezoeker en de muziekliefhebber kleedt zich erop en heeft gewoon veel plezier en geniet. Ook CamielMusic was er weer bij samen met Jonny Ladeur. Hieronder een verslag.
Tevens; steun dit festival! Door wat mindere jaren is het financieel allemaal wat moeilijker geworden… Check deze link: Conincx Pop.

Het is altijd lastig, een festival openen en zeker als het nog niet heel druk is. Tevens is het weer wat vervelend want het miezert. Maar toch staan er in eerste instantie twee lokale bands op het podium. Als eerste is het The Floodlight wat start en geeft meteen gas. De finalist van Podiumvrees twijfelt niet en wilt het publiek wat er is toch entertainen. Deze vierkoppige band met vrouwelijke frontvrouw maakt het beste ervan en de tijd vliegt om.
Door naar Two & A Half Pennies. Ook zo’n lokale band welke zich probeert te ontwikkelen en een podium zoals Conincx Pop helpt daaraan mee! Ze openen sterk: no nonsense en met veel plezier. Het is niet alleen een mix van covers en eigen werk, ook qua stijl kunnen ze veel kanten op. Knap staaltje en ook hier is het in een vloek en zucht voorbij!

Ook Belgische vrienden op het podium! BRUTUS is de naam en dit trio uit Leuven wacht geen seconde met knallen! Bassist Peter Mulders, gitarist Stijn Vanhoegaerden en drumster PLUS zangeres Stefanie Mannaerts willen gewoon rocken. Verschillende stijlen vliegen ons om de oren en het publiek begint ook al wat enthousiaster te worden. Regen boeit nu niet meer lijkt het wel! Zeker Stefanie maakt indruk door het energieke drummen en tóch nog zo zingen. Chapeau! Zeker weten een band om in de gaten te houden.

Een feestje hoort ook altijd thuis op Conincx Pop. Daarom staan de Amsterdam Faya Allstarts op het podium. Een prachtige mix van nationaliteiten, muzikanten en klanken! Dat zegt toch al genoeg? Kwaliteit staat gewoonweg buiten kijf en het lijkt ook meteen wat beter weer te worden! Het publiek begint al meer en meer enthousiast te worden, en terecht. Fijn om te zien dat een band met zoveel ervaring en kwaliteit met veel plezier op het podium staat op Conincx Pop!
Tijd voor Navarone! Deze rockband kan alles. Ze kunnen ontzettend vegen maar kunnen ook heel erg klein blijven. Dat in combinatie met de geniale stem van Merijn van Haren is het duidelijk dat Elsloo met een unieke band te maken heeft. De nummers passen als een jas. Als je ze 1x hoort weet je al dat het Navarone is. Dát is ook wel de kracht van deze rockers. Daarnaast stralen ze ook veel plezier uit op het podium. Natuurlijk wordt er geëindigd met dé festivaltrack van 2017: ‘Lonely Nights’! WOW! Ze zullen mede door al die genialiteit toch wel groter en groter worden?! Hun gedachtes en veel meer zal later op CamielMusic te lezen zijn omdat ik voorafgaand aan de show een interview had met de heren.

Helaas heb ik niet veel van Maiorano & The Black Tales meegekregen vanwege een interview. Dat was met de volgende band: Birth Of Joy! Dit trio, dat psychedelische rock als een kunst laat klinken en daardoor zooooo veel meer, laat er geen gras over groeien! Erin vliegen, knallen op gitaar, drums & orgel en zorgen dat het publiek enthousiast is. Dat lukt natúúrlijk! Zelfs kinderen gaan in de modder springen. Ook deze heren verdienen net als Navarone weer zo’n prachtige plek op de grote podia! Je kunt hun ook niks wijs maken: zoveel ervaring, zoveel klasse, zoveel finesse! Het is te snel voorbij, er wordt zelfs ‘we want more’ geroepen!

Zelfs uit Amerika komen de bands naar Conincx Pop: The Bellrays. Vanaf de eerste seconde merk je dat de kwaliteit gewoonweg buiten kijf staat. Het podium lijkt wel de thuisbasis van zangeres Lisa Kekaula en manlief plus gitarist Bob Vennum. Maar goed, met zoveel ervaring mag dat ook misschien wel. Het is ook hier een mix van zoveel stijlen, onder andere keiharde rock, blues en soul, maar de passie die ervan af straalt is misschien nog wel het beste! Niets dan lof voor deze band.
En dat was Conincx Pop 2017 voor CamielMusic en Ladeur Fotografie. De taxi stond klaar dus het eind van een mooie dag. Helaas Daniel Puente Encina & Band gemist maar ik heb gelezen, zelfs op zijn eigen Facebook, dat het een groot succes was!
Gratis festivals zoals deze vallen helaas steeds vaker weg en dat mag niet gebeuren. Ik hoop oprecht dat er 36e keer zal komen. Aan de kwaliteit van de bands zal het echt nooit liggen. Meestal is er meer 1 probleem: het weer. Tip voor de volgende keer; laat je niet tegenhouden!!! Poncho, paraplu plus schoenen die tegen een stootje kunnen en naar Elsloo ermee!!!

 

Daniel Puente Encina & Band (CL)
The Dutch Conincx Pop Festival, perfectly organized by voluntaries of the village nearby, is an absolutely recommendable European Music Festival!!!
Celebrated in the middle of nature with a very interesting and entertaining programme it is the perfect place to be in summertime :-)
It reminded us of the very beginnings of the German Hurricane Festival.
Thanks to the whole festival team. We really enjoyed spending time with you. It was a big pleasure to play on your beautiful stage.
Special thanks to the audience who came to see us although it was raining for hours!

 

Mar Merina (Maiorano & The Black Tales)
This Dutch festival is a treasure and deserves more attention by European festival lovers. Very well organized it is celebrated in the middle of nature in a beautiful landscape. The choice of artists was exquisite. Congratulations! I had a great time with awesome bands such as Daniel Puente Encina & Band from Chile or The Bellrays from USA. Thank you so much!!!

 

 

  • Jupiler
  • Fonds Podiumkunsten
  • Coca-Cola
  • Gemeente Stein