Stichting Conincx Pop is

Marcel Koenen - voorzitter
Hans Fredrix - secretaris / penningmeester

Eddy Vranken - bestuurslid

Frans Reubsaet - bestuurslid

John van Mulken - bestuurslid

Doelstelling

Doelstelling, statuten juli 1986: het promoten van amateurpopmuziek

 

Doelstelling: Conincx Pop wil een tegenhanger zijn van de (te) vele festivals die er al zijn, die enkel groter willen groeien, populairder willen worden en dit afmeten aan de wet van de grote getallen: veel bezoekers, hoge entree prijzen, hoge prijzen voor drank en spijs. De commerciële en massa(le) evenementen zijn geboren.

 

We laten onze bezoekers  kennismaken en soms confronteren met (pop)muziek gebracht door veelal onbekende artiesten.


We kiezen niet voor ‘mainstream’: muziek die onze bezoekers al heel veel hebben gezien/gehoord en dus al kennen (bekend bij het grote publiek).


We willen de luis in de pels zijn tussen een smal en vaak ‘hetzelfde’ aanbod van muziek en artiesten. We kiezen dan ook voor onbekend talent die niet de mogelijkheid hebben/krijgen om hun kunsten te vertonen. Wij bieden ze een professioneel podium.

 

De artiesten die op Conincx Pop hun kunsten te gehore brengen zijn meestal artiesten die dit voor relatief lage gages doen, waardoor de doelstelling in de statuten van 1986 nog altijd overeind blijft!

Beleidsplan

Statuten juli 1986: “De stichting tracht het doel te bereiken door het houden van een  jaarlijks openluchtfestival en het houden van andere festiviteiten een en ander in de meest ruime zin des woords”

 

De Stichting Conincx Pop organiseert jaarlijks een gratis muziek festival aan de oever van de Maas in het Maasdorp Elsloo, gemeente Stein. Het festival wordt georganiseerd op basis van 100% vrijwilligheid door een bestuur van (momenteel) 5 bestuursleden, Het festival wordt in totaal met de medewerking van een 60-tal vrijwilligers/medewerkers vanuit het niets in drie dagen opgebouwd en in twee dagen weer afgebouwd.
De dag van het festival verrichten al deze medewerkers belangeloos de voorkomende werkzaamheden.
We spreken over een kleinschalig festival waarbij sprake is van één dag en één podium.

 

Ondanks de naam Conincx Pop dekt de naam ‘pop’ zeker niet de hele lading van het festival. ‘Pop’ is de afkorting van populaire muziek, waarbij er sprake is van muziek die bekend en geliefd is bij een groot publiek; een ‘brede algemene deler’, m.a.w. muziek wat veel mogelijk mensen mooi vinden en graag naar luisteren.   Wij hebben ons al doel gesteld om onze bezoekers te laten kennismaken en te confronteren met (pop)muziek gebracht door veelal onbekende artiesten in een breed aanbod van diverse muziekstijlen.

 

Het festival is gratis toegankelijk, begint al om 14.00 uur dus ook voor de kleintjes; gezinnen met de kinderen en gaat door tot 01.00 uur, dus ook voor degene die ’s avonds ‘op stap’ willen: voor elk wat wils. Gratis toegankelijk maakt het festival laagdrempelig en daardoor te bezoeken door iedereen die wil kennismaken met een popfestival.
Het podium met bijbehorend licht en geluid is van zeer professioneel niveau waarmee we ook vele bezoekers verrassen (wordt niet verwacht op een gratis festival). Ook de faciliteiten voor het publiek zijn zo optimaal mogelijk.
De infrastructuur/voorzieningen zijn van een hoog niveau waarbij er gelet is op gemak en veiligheid. Een officieel bevoegd beveiligingsbedrijf houdt zich bezig met ‘crowd-control’. Bij de toegangscontrole wordt gelet op de leeftijd (jonger en ouder dan 18) waar polsbandjes aan worden verstrekt (wel of geen alcohol). De beveiliging geeft elke bezoeker een prettig ontspannen gevoel op het festivalterrein.
De auto en fietsenstallingen zijn dicht bij het festivalterrein. Er zijn ruim voldoende toiletten, ook voor rolstoelgebruikers. Catering (drank en spijs) is ruimschoots aanwezig.

 

Ongedwongen gezelligheid staat voorop, inmiddels is het festival uitgegroeid tot een ‘jaarlijks treffen’ van vele bezoekers, een hoog reünie gehalte.
Ook al is het programma niet van ‘jullie vragen, wij draaien’ de bezoekers weten dit inmiddels en laten zich graag verrassen van wat er wel geprogrammeerd staat. Hun mond op mond reclame nodigt anderen weer uit om ook de eerste keer Conincx Pop te bezoeken, waarna ze ‘verkocht zijn’ en weer vaker zullen komen.
Er staan geen hekken (stage barriers) voor het podium; de afstand tussen artiest en bezoeker is klein. Conincx Pop is misschien wel het enige festival wat geen gebruikt maak van stage barriers. Laagdrempelig is een term die in vele opzichten toepasselijk is op Conincx Pop.

 

Een gratis professioneel en alternatief muziek festival, in de buiten lucht,  organiseren kost veel geld, dat behoeft geen verdere uitleg. Waar al dat geld vandaan komt vraagt wel enige toelichting.
Het geld wat nodig is voor de realisatie van elke editie zal elk jaar opnieuw bij elkaar gebracht moeten worden. De onderlegger is een sluitende begroting die vastgesteld wordt door het bestuur. Deze begroting is het leidend uitgangspunt voor het organiseren van het festival.
Het geld wordt op verschillende manieren  ‘binnen gehaald’:
• Sponsoren
• Donateurs
• Subsidies
• Omzet op de dag van het festival

 

Sponsoren
Elk jaar wordt het bedrijfsleven en middenstand te benadert om Conincx Pop financieel te ondersteunen. Hier wordt gewerkt met een ‘sponsormenu’ waarbij  er uit gegaan wordt van een tegenprestatie door de Stichting Conincx Pop voor het beschikbare geldbedrag.
Sponsoring ‘in natura’ (diensten/materiaal gratis ter beschikking stellen) is een groot deel van het totale sponsorbedrag.

 

Donateurs
De ‘Conincx Club’ en ‘De vrienden van Conincx Pop’ bestaat uit donateurs die Conincx Pop een warm hard toedragen en hiervoor een geldbedrag doneren; (minimaal) € 50,- voor de Conincx Club. Voor kleinere bedragen word je lid van ‘Vrienden van Conincx Pop’. Alle kleine beetjes helpen zo ook alle bijdragen van onze donateurs.

 

Subsidies
Naast een jaarlijkse subsidie van de gemeente Stein, kunnen we ook jaarlijks (onder voorwaarden) terugvallen op een garantiesubsidie van het Fonds Podium Kunsten. Is er incidenteel sprake van subsidies zoals van de Provincie Limburg en het  Prins Bernhard Cultuurfonds.

 

Omzet
Dit zijn alle inkomsten van de bonnen verkoop waar onze bezoekers de catering mee kunnen betalen.
Andere inkomsten zijn: merchandise, huur marktkraam, inkomsten toiletten.

 

Alle inkomsten worden ingezet om het festival mogelijk te maken. Gezien de risico’s die horen bij een gratis openlucht  festival zijn de kosten begroot die minimaal nodig zijn om het festival op een veilige en professionele manier te organiseren. Alle geld wordt hier dan ook voor ingezet om het festival elk jaar weer mogelijk te maken.
Elk jaar wat geld overhouden is noodzakelijk om een buffer op te bouwen om bij bijv. een tegenslag het jaar erna toch weer een volgende editie kunnen organiseren. Het feit dat we voor de 33ste editie staan mag toch wel als een bewijs genoemd worden dat we als bestuur een solide financiële basis hebben neergezet!

 

Alle ‘vermogen’ (als we dat al hebben) wordt gedeeltelijk ingezet voor de volgende editie, maar ook gedeeltelijk achter de hand gehouden voor het opvangen van tegenslag bijv. slecht weer.
Binnen het bestuur maken we een begroting die financieel verantwoord is en unaniem wordt vastgesteld. We nemen verantwoorde en ‘gezonde’ risico’s om het festival zo optimaal mogelijk ‘neer te zetten’.  Wat we als bestuur ten alle tijden willen voorkomen is onverantwoorde financiële risico’s nemen met daarbij de mogelijke consequentie van hoofdelijk aansprakelijkheid (bij wanbeleid).
Het is een 'uit de hand gelopen hobby’, maar dat mag niet betekenen dat deze hobby inbreuk doet op ieders bestuurslid financiele privé situatie.

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen daarvoor geen vergoeding. Declarabele onkosten zijn nihil.
Alle vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Een aantal verenigingen ontvangen een donatie in hun verenigingskas voor de inzet van een aantal van hun leden als vrijwilliger tijdens Conincx Pop.
Stichting Conincx Pop heeft géén personeel in dienst die loon ontvangen.

Financiële verantwoording

Balans ANBI 2015 + Toelichting balans 2015

Uitgeoefende activiteit

Conincx Pop 2016; Driemaal is scheepsrecht!

Vorig jaar zijn dit laatste paar zinnen op deze plek: "Het tekort is niet zo groot als vorig jaar, maar de bodem van de geldkist is zichtbaar. Een derde keer nogmaals te heet, te nat of welke extreem weer dan ook, betekent het einde van Conincx Pop. Laten we hopen dat ‘driemaal is scheepsrecht’ straks in 2016 niet opgaat!"

 

Editie 2016; jawel de derde keer geen goed weer. Extreem nat bij de opbouw waardoor we extra maatregelen moeten nemen met dus ook extra kosten. Als het festival begint krijgen we een SMS van onze burgemeester; code geel is afgegeven en bij harde wind moeten we gaan ontruimen!! Het scenario van ontruimen is een half uur later met het bestuur en beveiliging doorgenomen, we zijn er klaar voor. Met een fikse bui en wat windstoten later 'verdwijnt' ook code geel en we ontsnappen door het oog van de naald. Wij weten dat, de bezoekers hebben hier niets van meegekregen (en zo hoort het ook). We krijgen nog een flinke bui voor de kiezen en een, voor zomerbegrippen, een te koude avond. Al met al levert dit weer te weinig bezoekers op met opnieuw een negatief resultaat. Erg zuur als je de vele positieve reacties van bezoekers te horen krijgt zo ook in de onderstaande recensie.

In de inleiding kun je lezen is dit het einde van Conincx Pop???
Het ziet er wel naar uit, kas is helemaal leeg zelfs niet genoeg om alles te betalen. Begin 2017 zal duidelijk worden of we nog door kunnen gaan; we houden je op de hoogte!

 

 

ZEF Magazin ​- Conincx Pop 2016

De weergoden hebben het dit jaar niet zo op muziekfestivals. Vrijwel alle muziekfestivals ondervinden hinder van de enorme bakken water die de weergoden de afgelopen weken over ons hebben uitgestort. Zo ook Conincx Pop. De organisatie heeft met man en macht geprobeerd het terrein enigszins begaanbaar te maken. Zo ligt het terrein bezaaid met stro en houtsnippers (nou ja, snippers… er zat gewoon ook heel mooi stookhout voor in de kachel tussen). En het moet gezegd, het viel goed te doen op Conincx Pop afgelopen zaterdag. En daarbij, een beetje popliefhebber laat zich niet zomaar uit het veld slaan door een beetje modder.

Hier lijkt het aanvankelijk wel een beetje op, want het is nog niet bepaald druk als Uncle Harry het podium betreedt. De drie heren gekleed in (sorry) foeilelijke zebravestjes spelen in een soort van DeWolff opstelling. Gitaartje, drumstelletje en orgeltje. En dat klinkt best heel erg lekker. Ook al hebben de heren nog niet de songwriting skills en de finesse van een DeWolff, toch weet men de volle drie kwartier te boeien. Hele fijne opener!

Wie zeker weten te boeien is Donnerwetter. Met name de excentrieke podiumpresentatie van zanger/gitarist Rocco Osterman springt in het oog. Als soort van rockversie van The Cure’s Robert Smith (zijn die wenkbrauwen geverfd?) die last heeft van hoog water huppelt de frontman met zijn gitaar over het podium. De muziek die de band maakt intrigeert echter nog meer. Op de eclectische mix van blues, prog en alternatieve gitaarrock valt namelijk geen pijl te trekken. Toch klinken de nummers volstrekt logisch en weet de band de aandacht met gemak vast te houden. Razend knap!


Wie ook weer indruk maken dit jaar, zijn de singer songwriters. Na het geslaagde experiment vorig jaar, is ook dit jaar weer besloten om de ombouwpauzes op het hoofdpodium te vullen met muziek van een singer songwriterpodium. Deze optredens worden verzorgd door Aïcha Cherif, Ivo Penders, Anne-Linde van de Veen en Daan Schreurs. Allen geven ze een of meer mooie akoestische sets weg. Alleen met Daan Schreurs krijgen we een beetje medelijden. Zijn twee optredens worden geteisterd door de enige twee regenbuien van de dag.

Please explain the Rhythm, oftwel PeR, is een beetje de vreemde eend in de bijt vandaag. Deze uit Letland afkomstige formatie vertegenwoordigde haar land in 2013 op het songfestival. Verder als de halve finale kwamen ze echter niet. Die finale hadden ze op basis van het vandaag vertoonde optreden ook niet gehaald. Want ondanks dat het enthousiasme er vanaf spat en beide beatboxers hun uiterste best doen, speelt de band een erg rommelig optreden en waait het muzikaal alle kanten op.

Nee, dan liever de ska en reggae van New Town Kings. Dit uit Essex afkomstige negental weet wel hoe je een goed reggae/ska feestje moet neerzetten. Het zonnetje gaat er spontaan harder van schijnen. Met name met het makkelijk meezingbare ‘La La World’ krijgt de band de inmiddels in de modder vastgezogen voetjes van de vloer. Geen Brexit voor New Town Kings wat ons betreft!

Na de vrolijke ska mag er weer flink gerockt worden met Green Hornet, het Groningse equivalent van de Jon Spencer Blues Explosion. De zompige moerasrock en smerige soul, gespeeld door deze drie ‘oude’ garagerotten in het vak, gaat er in als zoete koek, ook al blijft het publiek toch enigszins op een ‘veilige’ afstand.

Voor velen is Flying Horseman daarna de verrassing van de dag. De experimentele rock van dit zestal komt namelijk bijzonder goed uit de verf. Onze collega’s van OOR hebben dan ook niet gelogen toen ze deze band tipten als de beste nieuwe rockband uit België sinds dEUS. Flying Horseman bewijst vandaag waarom. Een optreden dat uitnodigt om de band nog eens in een kleiner zaaltje te gaan bekijken (zo lang dat nog kan).


Een band die al lang niet meer in kleine zaaltjes behoort te spelen is Shearwater. De band krijgt al haar gehele carrière louter positieve kritieken. De echte grote doorbraak heeft er echter nog niet voor hun ingezeten. Ook nu de band haar sound iets heeft omgegooid (het is allemaal iets steviger en meer gelardeerd met elektronica), wil het grote publiek nog niet echt toehappen. Dat dit grote publiek zit te slapen, bewijst de band vandaag maar weer eens. Met een setlist die voornamelijk is gevuld met nummers van het uitstekende laatste album ‘Jet Plane and Oxbow’ en twee David Bowie covers, pakt de band het veld met gemak in. Voor ons het absolute hoogtepunt van de dag.


Keko Yoma mag daarna deze nu al geslaagde 34e editie van Conincx Pop afsluiten. Dit doen zij op gepaste wijze. Gehuld in een soort van chirurgenoutfits maakt deze Chileense band er één groot dansfeest van. Met name het nummer ‘Restiste!’ van het laatste album ‘Propaganda’ is er eentje om in te lijsten. Manu Chao is er niks bij. Toffe afsluiter van een tof festival! Op naar de 35e editie!

 

  • Jupiler
  • Provincie Limburg
  • Fonds Podiumkunsten
  • Coca-Cola
  • Gemeente Stein